Followers (1)  Read (0)  Reviewed (2)   Rated (0)


Recent Activities


TSEGA reviewed   Siyaasa Oromoo by Nasru Hasan Korroosoo

    jiraadhaa yaa nama ofii.


TSEGA reviewed   Mirga Ajjeesuu by Jaankoo Geetaachoo

    Qalamni kee haa mirgisu yaa obbolee kiyya!