mal-tainna

Book Details

  • Year: 0
  • Pages: 0
  • Price 50.00 (2.00$)
  • Category: Poetry

Community Engagement

  • 9 persons have read this book
  • 8 persons are currently reading
  • 35 persons wants to read


Community Reviews


Dhiiga koon miicee qoorsee

Onnee koo qoraafadhee

Imimmaan yaadaa cobsee

Eelaa koo boraafadhee

--------------------------

Dha’annaa lubbuu kootii

Hargansuu isa na guute

Utuun ijibaattadhuu

Abdii koo eela buute

---------------------------

Afaan koo ukkaamsinaan

Dubbachuuf akka dhabee

Seenaaf haa taatu jedheen

Quba kootiin katabe!

------------------------

Barreessicha

Login or Register to write a review
SPONSORED BOOKS

We are open for business
>
Other Books by the same Author

Related Books
https://www.ethiobookreview.com/book/mal-tainna
https://www.ethiobookreview.com/book/mal-tainna
https://www.ethiobookreview.com/book/mal-tainna
https://www.ethiobookreview.com/book/mal-tainna
BOOK TAGS